Raporty i inne dokumenty

Raporty i inne dokumenty

Zmiany w świecie!

Zapraszamy do zapoznania się z raportami na temat zrównoważonego rozwoju uczelni.

Nasza główna rola to nie tylko badania i dzielenie się wiedzą wiedzy, lecz również troszczenie się o przyszłość naszej planety i społeczeństwa.

Raporty zawierają wartościowe informacje dla studentów, którzy chcą współtworzyć lepszą przyszłość, oraz dla przedsiębiorców, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań.

Sprawdźcie, jak uczelnia może wpływać na pozytywne zmiany w świecie!

SDG

Sustainable Development Goals.

Raport UEW – Cele zrównoważonego rozwoju.

csr1_350

Raport realizacji SDG UEW 2022

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem!

Raporty

PIR

Positive Impact Rating

Ocena Uczelni pod kątem wpływu społecznego i zrównoważonego rozwoju. 

PRME 18-20

Principles for Responsible Management Education

Forum kształcenia odpowiedzialnych społecznie menadżerów

PRME 20-22

Principles for Responsible Management Education

Forum kształcenia odpowiedzialnych społecznie menadżerów

PIR – Positive Impact Rating

Wyróżniającą cechą naszego ratingu jest to, że ocena naszego Uniwersytetu jest w 100% determinowana ocenami studentów! 
Po raz pierwszy nasza Uczelnia wzięła udział w ratingu w roku akademickim 2022/2023. 

Poziomy ratingu: 

Poziomy PIR zostały określone w skali od 1 do 10, która odzwierciedla rosnące zaangażowanie uczelni przy osiągnięciu poziomów.  Charakterystyka poszczególnych poziomów odnosi się do etapu rozwoju szkoły biznesu.

Poziom 1. (0-4.2) Beginning
Uczelnie, które rozpoczynają lub rozważają podjęcie działalności lub mają trudności z jej uruchomieniem pomimo deklarowanego zaangażowania lub określonej wizji.

Poziom 2 (4.3-5.8) Emerging
Uczelnie rozpoczynające realizację zadeklarowanego zobowiązania do podejmowania pozytywnych działań w co najmniej jednym obszarze/dziedzinie.

Poziom 3 (5.9-7.3) Progressing
Uczelnie wykazujące pozytywne wyniki w niektórych obszarach oddziaływania.

Poziom 4 (7.4-8.7) Transforming
Uczelnie z pozytywną kulturą oddziaływania, zakorzenioną w zarządzaniu i systemach, z widocznymi postępami w wielu obszarach oddziaływania.

Poziom 5 (8.8-10) Pioneering
Uczelnie z wyjątkowymi trwałymi postępami w zakresie globalnego przywództwa we wszystkich obszarach oddziaływania.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia