International events

International events

Umiędzynarodowienie UEW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stale zwiększa swoją rozpoznawalność w wymiarze międzynarodowym. Nasz kampus to atrakcyjne miejsce dla zagranicznych studentów i naukowców, w którym stale zwiększamy ofertę programową. Jesteśmy liczącym się członkiem międzynarodowych sieci naukowo-dydaktycznych dzięki realizacji projektów badawczych, które mają wpływ na światową naukę. Wspólnie z zagranicznymi partnerami aktywnie działamy na rzecz internacjonalizacji uczelni, otwierając ją na możliwości i wyzwania w wymiarze globalnym.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia