Zrównoważony kampus

Zrównoważony kampus

Zrównoważony kampus

W przypadku uczelni, której infrastruktura techniczna składa się z 24 budynków o łącznej powierzchni użytkowej ponad 84564 m2 głównym wyzwaniem jest ograniczenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania/chłodzenia oraz oświetlenia obiektów.

Kampus uczelni to również ogromna przestrzeń między budynkami, która wymaga znacznych nakładów na oświetlenie i utrzymanie zieleni.

Od wielu lat prowadzimy działania mające na celu znaczące obniżenie zużycia wszelkich mediów. Jednocześnie przy okazji nowych inwestycji czy remontów badane są możliwości pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych.

Działaniami mającymi największy wpływ na zmniejszenie potrzeb energetycznych budynków są prace termomodernizacyjne.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia