Strategia UEW 2030

Strategia UEW 2030

Prezentujemy Strategię 2030 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Powstała ona na podstawie prac Rektorskiego Forum Strategicznego 3.0. Kilkadziesiąt osób reprezentujących społeczność naszej Uczelni przeanalizowało kluczowe wyzwania i pomogło określić nasze wspólne priorytety.

Strategia stanowi ramę dla kluczowych inicjatyw i projektów, które zawierać będą szczegółowe cele, mierniki oraz przypisane im budżety. Co pół roku przeprowadzać będziemy weryfikację działań realizowanych na Uczelni. Służyć temu będą przeglądy strategiczne angażujące władze oraz szeroką reprezentację społeczności naszej Uczelni.

W związku z tak przyjętą formułą strategii w niniejszym dokumencie przedstawiamy wizję Uczelni, jej misję, podzielane wartości, strategiczne priorytety oraz mechanizm ich urzeczywistniania.

Zapoznaj się z dokumentem naszej strategii

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia