Historia

Historia

75 lat tradycji

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to nie tylko miejsce nauki. Od ponad 75 lat kształcimy studentów, którzy zdobywają świat swoją wiedzą i umiejętnościami. Nasi absolwenci są gotowi do podbicia świata biznesu i ekonomii.

Nasza historia jest pełna pasji i zaangażowania. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 1947 roku, kontynuując tradycje znakomitych uczelni lwowskich i wileńskich. Od tamtej pory nieustannie rozwijamy się, by sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

Kształcimy specjalistów w dziedzinach takich jak ekonomia, zarządzanie, handel, finanse, rachunkowość, logistyka, marketing, technologia żywienia czy informatyka. Dołącz do naszej historii i zostań częścią inspirującej podróży do sukcesu!

Historia pewnego miejsca

Historię UEW opisała Tamara Chorążyczewska w książce Komandorska 118/120. Historia pewnego miejsca:

„Zimą 1947 r. w gmachu głównych Uniwersytetu Wrocławskiego zebrali się pierwsi słuchacze Wyższej Szkoły Handlowej. 3 lutego prof. Wincenty Styś wygłosił wykład inauguracyjny poświęcony teorii ekonomicznej Quesney’a. Tak rozpoczęła się historia dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.”

Przed wojną:
Szpital im. Wenzla-Hanckego

Obecny kampus UEW powstał na terenie przedwojennego Szpitala im. Johanna Wenzla-Hanckego. Do dziś na terenie kampusu można znaleźć pozostałości tamtych czasów. Najlepiej widoczne są brama główna z XVI wieku oraz ceglane budynki, ale zabytkami z czasów Breslau są także altany, gazony czy płaskorzeźba nad wejściem do budynku B.

W trakcie oblężenia Festung Breslau na południu miasta toczyły się ciężkie walki. Po uprzątnięciu gruzów południe Wrocławia pokrywały pola, łąki i nieużytki. Aż do lat 70. XX wieku budynki dawnego szpitala były jedynymi większymi zabudowaniami w okolicy.

WSH, później WSE

Historia dzisiejszego UEW rozpoczyna się w 1947 r. Na początku tego roku pierwszy Rektor prof. Kamil Stefko wydał pismo informujące o rozpoczęciu rekrutacji na studia nowo powołanej prywatnej Wyższej Szkoły Handlowej (WSH), która już w 1950 r. została przekształcona w państwową Wyższą Szkołę Ekonomiczną (WSE).

Początkowo zajęcia odbywały się w gmachach Uniwersytetu Wrocławskiego, później także w budynku dzisiejszego LO nr XVII. Szybko jednak okazało się, że rozrastająca się uczelnia potrzebuje więcej miejsca – stąd przeprowadzka na Komandorską.

Na zdjęciu: Pierwsi wykładowcy ówczesnej WSH. Trzeci od prawej siedzi Rektor prof. Kamil Stefko

Czasy Akademii Ekonomicznej

Lata 60. i 70. to czas intensywnego rozwoju uczelni. W 1964 r. w ramach inicjatywy „Wiosna studentów” odbyły się pierwsze Ekonomalia. W 1969 r. uruchomiono Filię w Jeleniej Górze, wtedy także powstało wiele nowych budynków (m.in. SWFiS i domy akademickie), rozpoczęto także komputeryzację.

Wraz z inauguracją roku akademickiego 1974/1975 WSE została przemianowana na Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego. Z tego okresu pochodzi również niezrealizowany plan poszerzenia obszaru kampusu o tereny sięgające aż do ulicy Sztabowej.

Na zdjęciu: Inauguracja roku akademickiego 1987/1988 – czterdziestolecie powstania uczelni.

UEW dziś

18 marca 2008 r. Akademia Ekonomiczna otrzymała nową nazwę: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Warto dodać, że do stosowania w nazwie wyrazu „uniwersytet” uprawnione są wyłącznie uczelnie posiadające kategorię naukową A+, A lub B+ w co najmniej sześciu dyscyplinach naukowych.

Z dumą kontynuujemy ponad 75-letnią historię wrocławskiej uczelni ekonomicznej, która choć działała pod różnymi nazwami, prezentowała niezmiennie wysoką jakość prowadzonych badań i kształcenia. Przez ten czas wykształciliśmy już około stu tysięcy absolwentów.

Wejdź do gry na UEW, abyśmy razem mogli kształtować przyszłość!

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia