Projekty międzynarodowe

Projekty międzynarodowe

Współpraca z partnerami

Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu realizujemy różne projekty międzynarodowe przy współpracy z partnerami zagranicznymi. Są to konferencje, debaty eksperckie, hosting gości zagranicznych itp.

Wymiana wiedzy z ekspertami z różnych krajów wspiera rozwój umiędzynarodowienia naszej Uczelni i wpływa na zwiększenie jej rozpoznawalności na rynku międzynarodowym.

Dzięki tej wymianie nauczyciele akademiccy stale doskonalą swój warsztat naukowy i dydaktyczny. To z kolei wzbogaca i wpływa pozytywnie na jakość procesu kształcenia studentów.

Nasze projekty

Wrocław Global Talks

„Wroclaw Global Talks” to krajowe oraz międzynarodowe debaty, których celem jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń ekspertów z UEW z zaproszonymi gośćmi.

Spotykamy się na seminariach lub podczas webinariów. Zapraszamy ludzi biznesu, nauki, polityki, dyplomacji oraz z organizacji pozarządowych.

Time for Changes

Głównym celem projektu “Time for changes” było zwiększenie zdolności instytucjonalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w obszarze umiędzynarodowienia. W ramach tego projektu utworzono Welcome Center, które jest punktem kontaktowym dla profesorów wizytujących i studentów zagranicznych.

Dzień Polsko-Czesko-Słowacki

Wspólne spotkanie partnerów było okazją do podsumowania współpracy między uczelniami z Czech, Polski i Słowacji oraz wyznaczenia nowych kierunków współdziałania.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy UEW, Konsul Honorowy Republiki Słowackiej we Wrocławiu, Maciej Kaczmarski oraz przedstawiciele uczelni:

 • Technická univerzita v Liberci
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • VŠB – Technická univerzita Ostrav
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Univerzita Hradec Králové, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Ambis.Vysoká škola v Praze a Brně
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Masarykova univerzita v Brně.

Lektoraty języka japońskiego

Od 2006 roku oferujemy darmowe kursy języka japońskiego, dzięki współpracy z międzynarodową organizacją ICEA z Japonii. To okazja do nauki języka japońskiego z native speakerami i poznania kultury Kraju Kwitnącej Wiśni. 

Międzynarodowa debata ekspertów

Znaczenie akredytacji międzynarodowych dla szkół biznesu

To spotkanie z udziałem gości reprezentujących najważniejsze instytucje akredytujące i szkoły biznesu.

Uczestnicy:

 • Bogusława Drelich – Skulska, Prorektor ds. Akredytacji i Kontaktów Międzynarodowych
 • Danica Purg, CEEMAN President
 • Timothy S. Mescon, Executive Vice President and Chief Officer for Europe, the Middle East, and Africa, AACSB,
 • Barbara Sporn, Director, EFMD Programme Accreditation
 • Han G. van Dissel, Dean of the Faculty of Economics & Business, University of Amsterdam.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia