Współpraca badawcza

Współpraca badawcza

Kraj i zagranica

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to instytucja naukowa, a nasza współpraca badawcza widoczna jest w Polsce oraz za granicą.

W Polsce realizujemy projekty badawcze, w których współpracujemy z innymi uczelniami ekonomicznymi w ramach tzn. międzyuczelnianych grantów badawczych. Projekty te integrują 5 uczelni ekonomicznych z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Poznania oraz Katowic. Realizowane działania przyczyniają się do rozwijania wiedzy naukowej oraz rozwiązywania ważnych problemów społecznych.

Poza Polską współpracujemy z renomowanymi uczelniami i instytucjami na całym świecie. Dzięki temu bierzemy udział w międzynarodowych projektach, wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami, co pomaga nam rozwijać jakość naszych badań.

Bardzo ważne jest też to, że nasi studenci, doktoranci i kadra akademicka mają szansę podróżować, zdobywać nowe umiejętności i nawiązywać kontakty naukowe w różnych krajach. Nazywamy to tzw. mobilnością, która jest finansowana ze źródeł krajowych i międzynarodowych.

Są to programy stypendialne, granty badawcze lub programy UE, m.in. Erasmus+, NAWA czy Fullbright w USA.

Współpraca badawcza jest jak fundament dla rozwoju uniwersytetu.

To coś bardzo ważnego, co pomaga naszej uczelni rosnąć i zdobywać uznanie nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Dzięki temu stajemy się silniejsi i bardziej znani.

Wybierz i dowiedz się więcej

W pojedynkę możemy zrobić tak mało;
razem możemy zrobić tak wiele

Helen Keller

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia