Green Team

Green Team

O nas

Nasza działalność rozpoczęła się w połowie 2017 r.

Odkryliśmy wtedy, że łączy nas wspólna wizja lepszego świata. Pragniemy, aby był on pełen zaufania, współpracy i troski o nasze otoczenie społeczne i przyrodnicze – zarówno to najbliższe, jak i to dalekie.

Przez lata niezmiennie dążymy do angażowania się w zmiany zachodzące wokół nas i chcemy mieć poczucie wpływu na nasze otoczenie.

Pomimo zmian formalnych nasze działania niezmiennie mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą całej Uczelni. Członkami Zespołu są pracownicy różnych katedr, działów, jednostek i organizacji. Warunkiem tej współpracy jest inicjatywa i realna chęć działania w obszarach naukowym, dydaktycznym oraz społecznym.

Nasze cele:

  1. Upowszechnienie wiedzy oraz zwiększenie społecznej i środowiskowej świadomości
  2. Promowanie wartości, takich jak: równość, różnorodność, tolerancja i otwartość, aby uczelnia była miejscem przyjaznym dla każdego
  3. Poszerzanie programów nauczania z zakresu zrównoważonego rozwoju, etyki i odpowiedzialności biznesu
  4. Uczestnictwo w opracowaniu strategii i polityk umożliwiających zarządzanie uczelnią w duchu zrównoważonego rozwoju
  5. Realizacja projektów zgodnych z ideą zarządzania różnorodnością oraz rozwijanie współpracy międzysektorowej
  6. Prowadzenie dialogu z interesariuszami uczelni celem identyfikacji ich potrzeb i oczekiwań względem uczelni
  7. Wspieranie społecznej odpowiedzialności nauki i współpraca z otoczeniem zewnętrznym
  8. Upowszechnianie wiedzy na temat transformacji gospodarki typu linearnego w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego
  9. Rozwijanie 4. misji uczelni wprowadzanie koncepcji zrównoważonego rozwoju do dydaktyki, do badań i współpracy z samorządem
  10. Zielona transformacja kampusu uczelni: odnawialna energia,  segregacja śmieci, rezygnacja z plastiku

Green Team na LinkedIn

Dołącz do nas w serwisie LinkedIn, aby być na bieżąco!

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia