Goście zagraniczni

Goście zagraniczni

Doceniamy obecność ekspertów z zagranicy

Zaproszeni eksperci wnoszą nową wiedzę, inspirują i tworzą warunki do wspólnego rozwoju. Wzbogacają nasze środowisko naukowe i edukacyjne. Jest to okazja do rozwijania międzynarodowej współpracy badawczej, która przekłada się na wyższą jakość prowadzonych badań.

Obecność zagranicznych gości wzbogaca i podnosi jakość naszych programów nauczania. To rozszerza horyzonty i kształtuje kompetencje przyszłości wśród naszych studentów.

Ostatnio odwiedzili nas:

  • prof. Kenji Nozaki (Takasaki City University of Economics, Japonia), który prowadził zajęcia na temat kultury w biznesie i różnic kulturowych
    między Japonią a Polską dla studentów kierunku International Business.
  • prof. Emina Resić i prof. Amra Kozo (University of Sarajevo, Bośnia i Hercegowina), które poprowadziły zajęcia dotyczące planowania regionalnego.
  • prof. Elena-Aurelia Botezat i prof. Anca-Otilia Dodescu (University of Oradea, Rumunia), które dzieliły się wiedzą na temat współczesnych trendów rozwoju państw członkowskich Unii Europejskiej.

Profesorowie wizytujący

Poznaj profesorów wizytujących UEW

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia