Partnerzy zagraniczni

Partnerzy zagraniczni

Relacje!

Współpraca z partnerami zagranicznymi przynosi liczne korzyści zarówno uczelni, jak i naszej społeczności akademickiej.

Współpraca z międzynarodowymi partnerami przekłada się na wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk między różnymi kulturami i systemami edukacyjnymi. Wzbogaca to naszą edukację, kulturę i jest wartością we współczesnym, globalnym świecie. 

Partnerstwa z zagranicznymi uczelniami pozwalają:

  • studentom i pracownikom na wyjazdy za granicę, głównie dzięki programowi Erasmus+, co pozwala zdobywać
    doświadczenie w różnych krajach i kulturach,
  • nauczycielom akademickim na współpracę w ramach wspólnych projektów dydaktycznych i/lub badawczych
    oraz udział w szkoleniach i konferencjach międzynarodowych.  

Działania podejmowane wspólnie z partnerami zagranicznymi podnoszą nasze kompetencje  dydaktyczne i pozwalają prowadzić lepsze badania naukowe, co jest dla nas ważne i zbieżne z misją uniwersytetu.

Uniwersytety partnerskie

Poznaj naszych partnerów w świecie akademickim!

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia