Sylabus KRK

Sylabus KRK

Studencie, studentko!

Sylabus KRK to miejsce, w którym znajdziesz opis wybranego przez Ciebie kierunku dla każdego ze stopni studiów.

Zapoznaj się m.in. z efektami kształcenia oraz kompletnymi sylabusami dla wszystkich przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia