Polish-Czech-Slovak Day 2: relacja

polish czech slovak day wrocław uniwersytet ekonomiczny

6 marca 2024 r. odbyła się w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej ƒ„Polish-Czech-Slovak Day 2. Green Universities for Society and Economy. Prezentujemy relację z wydarzenia.

Wydarzenie otworzył Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta, prezentując Strategię 2030 oraz Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, która ukazała znaczenie współpracy UEW z partnerami z Czech i Słowacji. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Nauki, a współorganizatorem był The University of Finance and Administration (Prague).

W spotkaniu wzięli udział: Dagmar Urbanova, Radca Ambasady Republiki Słowackiej do spraw handlowych oraz przedstawiciele władz i pracownicy naszej Uczelni.

Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli z 10 uniwersytetów z Polski, Czech i Słowacji:

  1. Jan Evangelista Purkyně University,
  2. Masaryk University,
  3. Politechnika Opolska,
  4. Prague University of Economics and Business,
  5. University of Finance and Administration,
  6. University of Economics in Bratislava,
  7. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  8. Uniwersytet Gdański,
  9. Uniwersytet Opolski,
  10. University of Prešov.  

Celem tej międzynarodowej konferencji była prezentacja obecnych lub przyszłych projektów badawczych prowadzonych/projektowanych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy z czeskimi oraz słowackimi partnerami. Szczególna uwaga zwrócona została na badania, które wpisują się w problematykę zrównoważonego rozwoju i wpływają na kształtowanie się nowego modelu społeczeństwa i gospodarki, a także na uwarunkowania społeczne, finansowe oraz zarządcze tych procesów.

Podkreślano, że zarówno prowadzone badania naukowe, jak i kształcenie studentek i  studentów powinno uwzględniać potrzeby otoczenia gospodarczego, jak i budować świadomość zielonej gospodarki. Dyskutowano także o wyzwaniach związanych z rozwojem sztucznej  inteligencji.

Podczas konferencji badacze zaprezentowali 10 wystąpień, ujętych w dwóch sesjach, którym przewodniczyli: Prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów dr hab. Marek Kośny, prof. UEW oraz Dziekan Filii UEW w Jeleniej Górze dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW. Prelegentami byli: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. (Jan Evangelista Purkyně University), Assoc. Professor JUDr. Ing. Otakar Schlossberger oraz Ph.D., Ing. Andrea Tomášková, Ph.D. (University of Finance and Administration),  Doc. Ing. Emília Huttmanová, PhD., Ing. Jana Chovancová, PhD., Mgr. Radoslav Mikča (University of Prešov), dr hab. Sławomir Wawak, prof. UEK, dr Dawid Szramowski (Uniwersytet Gdański), Assoc. Professor Mojmír Sabolovič, Ph.D. (Prague University of Economics and Business), Ing. Michal Struk, Ph.D. (Masaryk University), dr hab. Jacek Potocki, prof. UEW, dr Łukasz Jurek (UEW), dr Agnieszka Piekara (UEW).

Prezentacje i dyskusje wskazują na potrzebę pogłębiania współpracy na płaszczyźnie naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej, ponieważ przynosi ona wymierne efekty i stanowi źródło satysfakcji dla uczestników projektów międzynarodowych.

Koordynatorem merytorycznym konferencji była dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW, a w organizację wydarzenia zaangażowane było Centrum Współpracy Międzynarodowej, a w tym Dyrektor dr Anna H. Jankowiak, prof. UEW, dr Dariusz Garczyński, dr Maria Knecht-Tarczewska, mgr Karolina Brożyna i mgr Klaudia Stawska.

W podsumowaniu międzynarodowej konferencji Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska podkreśliła potrzebę cyklicznej organizacji tego typu wydarzeń naukowych, zwłaszcza że wpisują się one w implementację Strategii 2030 oraz Plan Rozwoju Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za udział w wydarzeniu oraz zapraszamy do wspólnej realizacji projektów badawczych i tworzenia wartościowych publikacji.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia