Wszystkie kierunki

Wszystkie kierunki

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)
4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat
magister

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Księgowy/księgowa
 • Analityk finansowy; ds. planowania finansowego
 • Doradca podatkowy; inwestycyjny; ds. finansów osobistych
 • Menedżer finansowy
 • Audytor wewnętrzny/eksternistyczny
 • Specjalista ds. zarządzania ryzykiem; majątkiem

Nowość

Rachunkowość i podatki

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)
4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat
magister

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Księgowy
 • Doradca podatkowy
 • Biegły rewident
 • Audytor wewnętrzny
 • Doradca rachunkowo-podatkowy

Nowość

Management Accounting

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat

Język studiów

angielski

Perspektywy zawodowe:

 • Chief Financial Officer
 • Financial Analysis and Reporting Specialist
 • Business Analyst
 • Tax Specialist
 • Performance Management Manager

Finance

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)
4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne I st
studia stacjonarne II st
studia niestacjonarne II st

Uzyskany tytuł

licencjat
magister

Język studiów

angielski

Perspektywy zawodowe:

 • Market Analyst
 • Investment Advisor
 • Finance Director
 • Risk Management Specialist
 • Management/Business Consultant

Nowość

Ekonomia biznesu i finanse

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)
4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat
magister

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Specjalista ds. księgowości i controllingu
 • Specjalista w administracji publicznej
 • Doradca kredytowy
 • Kontroler finansowy
 • Analityk finansowy

Inżynieria i technologia biznesu

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Czas trwania

7 semestrów (3,5 roku)
3 semestry (1,5 roku)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

inżynier
magister

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Dyrektor/menedżer produkcji
 • Menedżer ds. logistyki i zaopatrzenia
 • Specjalista ds. jakości
 • Inżynier produktu/projektów
 • Technolog produkcji

Komunikacja i logistyka

Nowość

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)
4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat
magister

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Specjalista ds. Public Relations (PR)
 • Specjalista ds. mediów społecznościowych
 • Analityk mediów społecznościowych
 • Specjalista ds. marketingu online
 • Twórca treści online
 • Specjalista ds. marketingu społecznego

LOGISTYKA

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)
4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat
magister

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Specjalista ds. łańcucha dostaw, zarządzania logistycznego Koordynator transportu
 • Analityk logistyki
 • Kierownik projektu logistycznego
 • Specjalista ds. zakupów
 • Specjalista ds. zarządzania zapasami

Nowość

LOGISTYKA I MARKETING

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Specjalista ds. dystrybucji, zaopatrzenia, magazynowania,transportu
 • Specjalista ds. promocji, reklamy, PR
 • Specjalista ds. badań rynku
 • Menadżer sprzedaży i marketingu
 • Menedżer/koordynator logistyki i łańcucha dostaw

Prawo i konsulting

Nowość

PRAWO GOSPODARCZE

Czas trwania

4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

magister

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Prawnik ds. biznesowych
 • Konsultant podatkowy
 • Analityk ds. zgodności prawnej
 • Prawnik ds. umów, ds. własności intelektualnej
 • Specjalista ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Radca prawny

KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY

Czas trwania

4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

magister

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Konsultant ds. zarządzania biznesem
 • Specjalista ds. finansów i rachunkowości
 • Ekspert ds. zamówień publicznych
 • Konsultant ds. audytu wewnętrznego
 • Analityk ds. kontroli państwowej
 • Pracownik administracji rządowej i samorządowej

Zarządzanie i biznes

ANALITYKA GOSPODARCZA

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)
4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat
magister

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Analityk rynku
 • Makler giełdowy
 • Konsultant inwestycyjny
 • Specjalista w branży handlowej
 • Data Analyst
 • Specjalista ds. Business Intelligence (BI)

Nowość

E-BIZNES

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Menedżer/specjalista e-commerce/ e-marketingu
 • Menedżer/specjalista ds. Social Media
 • Właściciel biznesu internetowego/start-upu
 • Specjalista ds. obsługi klienta w sklepie internetowym
 • Specjalista ds. transformacji cyfrowej
 • Analityk danych internetowych

Nowość

EKOBIZNES

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju
 • Specjalista ds. obsługi wymagań środowiskowych
 • Specjalista ds. dokumentacji wpływu środowiskowego
 • Brand Manager produktów ekologicznych
 • Ekspert ds. neutralności klimatycznej
 • Specjalista ds. CSR (Corporate Social Responsibility)

EKONOMIA

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)
4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat
magister

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Analityk finansowy, danych, rynku
 • Konsultant ds. strategii biznesowej
 • Menedżer projektów
 • Doradca podatkowy
 • Specjalista ds. zarządzania ryzykiem
 • Dyrektor finansowy

INFORMATYKA W BIZNESIE

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)
4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat
magister

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Analityk systemów informatycznych
 • Kierownik projektu informatycznego
 • Specjalista ds. analizy danych
 • Konsultant ds. technologii informatycznych
 • Doradca ds. bezpieczeństwa informatycznego
 • Specjalista ds. e-commerce

Nowość

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Kierownik projektu (Project Manager)
 • Koordynator/członek zespołu projektowego
 • Konsultant ds. zarządzania projektami
 • Lidr zespołu
 • Specjalista biura zarządzania projektami

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)
4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat
magister

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Specjalista ds. współpracy z zagranicą
 • Specjalista ds. handlu zagranicznego (eksport/import)
 • Specjalista w instytucjach publicznych (ambasady, konsulaty, urzędy celne)
 • Specjalista ds. finansów w oddziale zagranicznym
 • Specjalista ds. zarządzania międzynarodowego

Nowość

NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)
4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia niestacjonarne I st
studia niestacjonarne II st
studia stacjonarne II st

Uzyskany tytuł

licencjat
magister

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego
 • Agent/pośrednik nieruchomości
 • Specjalista w firmie deweloperskiej
 • Specjalista w biurze urbanistyczno-planistycznym
 • Analityk rynku nieruchomości

ZARZĄDZANIE

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)
4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat
magister

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Kierownik zespołu/Team Leader
 • Brand Manager
 • Menedżer/koordynator procesu lub projektu
 • Menedżer/kierownik średniego szczebla / operacyjny
 • Przedsiębiorca
 • Analityk finansowy

BUSINESS INFORMATICS

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat

Język studiów

angielski

Perspektywy zawodowe:

 • IT Consultant/Manager
 • IT Specialist
 • Database Engineer
 • Software Developer
 • System Analyst/Designer

INTERNATIONAL BUSINESS

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)
4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne I st
studia stacjonarne
studia niestacjonarne II st

Uzyskany tytuł

licencjat
magister

Język studiów

angielski

Perspektywy zawodowe:

 • Finance/Sales/Marketing/HR Specialist
 • Marketing Executive
 • Corporate Investment Banker
 • Product Manager
 • Procurement Manager

BUSINESS MANAGEMENT

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)
4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne I st
studia stacjonarne
studia niestacjonarne II st

Uzyskany tytuł

licencjat
magister

Język studiów

angielski

Perspektywy zawodowe:

 • Project and Process Manager
 • HR Business Partner
 • Innovation and Start-ups Leader
 • Marketing Communications Specialist
 • Digital Marketer

ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE 

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)
4 semestry (2 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat
magister

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Specjalista ds. personalnych
 • Specjalista ds. marketingu
 • Specjalista ds. zarządzania jakością
 • Menedżer łańcucha dostaw
 • Menedżer placówki/obiektu

Nowość

USŁUGI BIZNESOWE W GOSPODARCE CYFROWEJ

Czas trwania

6 semestrów (3 lata)

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Forma studiów

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Uzyskany tytuł

licencjat

Język studiów

polski

Perspektywy zawodowe:

 • Specjalista ds. księgowości
 • Analityk finansowy
 • Asystent ds. sprzedaży
 • Asystent w dziale audytu
 • Specjalista ds. factoringu

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia