Doktorat honoris causa dla prof. Mariana Goryni

23 listopada 2023 r. powiększyliśmy poczet doktorów honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Najwyższym tytułem w świecie akademickim uhonorowaliśmy prof. Mariana Gorynię.

Prof. dr hab. Marian Gorynia to wybitny ekonomista, którego zainteresowania naukowe koncentrują się na strategii przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, problematyce konkurencyjności przedsiębiorstw, ekspansji polskich firm na rynki międzynarodowe, mezoekonomii oraz polityce wspierania konkurencyjności. W latach 1999-2002 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a od 2002 roku przez dwie kadencje był prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą. W latach 2008-2016 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z którą to uczelnią jest związany od początku kariery.

Prof. Gorynia jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Academy of International Business, European International Business Academy oraz International Management Development Association.

Recenzentami dorobku naukowego w przewodzie byli profesorowie Andrzej Graczyk (UEW) oraz Adam Lipowski (UAM w Poznaniu). W recenzjach podkreślono nie tylko wybitne zasługi Doktoranta w dziedzinie rozwoju badań, współpracy badawczej czy organizacji życia naukowego, ale także jego związki z UEW. „Prof. Gorynia praktycznie od początku swojej działalności naukowej aktywnie współpracował i współpracuje z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zarówno w obszarze badań i publikacji naukowych, jak i działań organizacyjnych” – podkreślał w recenzji prof. Graczyk.

„Prof. Marian Gorynia należy do grona badaczy, którzy świadomie kształtują ścieżkę swojego rozwoju naukowego, tak aby jej efekty przekładały się na rozwój gospodarki powiązany ze wzrostem dobrostanu jednostki, a tym samym społeczeństwa. Najlepszym odwzorowaniem Jego postawy są słowa Petera Druckera: «Ważniejsze od robienia wszystkiego tak, jak trzeba, jest robienie tego, co trzeba»“ – mówiła w laudacji promotorka przewodu prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska.

W trakcie uroczystości prof. Gorynia wygłosił okolicznościowy wykład „Przedsiębiorstwa międzynarodowe jako siły napędowe efektywności i globalizacji – przyjaciele czy wrogowie?”. Profesor poprzedził swoje wystąpienie dowcipną uwagą, iż być może jest to najtrudniejszy wykład w karierze – na sali są bowiem obecni nie tylko jego nauczyciele i współpracownicy, lecz także najmłodsi członkowie rodziny. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych. Zapis wykładu jest dostępny pod tym adresem, a prezentację towarzyszącą wystąpieniu można pobrać tutaj. Zachęcamy również do obejrzenia krótkiej relacji wideo dostępnej na kanale UEW w serwisie YouTube.

Uroczysta gala była także okazją do odczytania listów gratulacyjnych, które publikujemy poniżej.

List Prezydenta Miasta Poznania
List prof. Aleksandra Welfe, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk
List prof. Marka Świtońskiego, o. PAN w Poznaniu
List prof. Małgorzaty Dziembały, UE w Katowicach
List prof. Witolda Jurka, UE w Poznaniu

Serdecznie gratulujemy prof. Marianowi Goryni tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, życząc dalszych sukcesów w karierze akademickiej!

Galeria zdjęć

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia