Akredytacje i członkostwa w organizacjach międzynarodowych: nowe opracowanie UEW

Prezentujemy opracowanie pt. Akredytacje i członkostwa w organizacjach międzynarodowych, stanowiące kompendium wiedzy o tych procesach prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zgodnie z przyjętą Strategią 2030 oraz Planem rozwoju umiędzynarodowienia UEW realizuje działania strategiczne poprzez pozyskiwanie akredytacji międzynarodowych. Stanowią one niezależny znak jakości świadczący o dążeniu Uczelni do doskonałości w obszarze kształcenia, prowadzonych badań naukowych i procesów organizacyjnych.

pdf 299 KB

Za każdą przyznaną akredytacją stoi wieloletnia renoma instytucji akredytującej, która sprawia, że prawo do posługiwania się jej znakiem stanowi rozpoznawalną wizytówkę uczelni (w tym naszej) zarówno na krajowym, jak i na międzynarodowym rynku edukacyjnym.

Przyznane akredytacje międzynarodowe świadczą o tym, że wdrażane na naszym Uniwersytecie programy wpisują się w najwyższe uznane standardy. Spełnianie warunków koniecznych do uzyskania akredytacji daje ponadto pewność, że realizowane przez nas działania zapewniają pracownikom i studentom UEW optymalne środowisko pracy i nauki we współczesnym multikulturowym świecie.

Należy podkreślić, że akredytacje są gwarantem sukcesu uczelni na rynku międzynarodowym. Pozwalają konkurować z najlepszymi, a także zapewniają szeroką rozpoznawalność. Międzynarodowa marka przekłada się zatem na zapraszanie nauczycieli akademickich z naszego Uniwersytetu do prestiżowych projektów badawczych i do międzynarodowych przedsięwzięć edukacyjnych.

Jednocześnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest także lepiej postrzegany przez partnerów biznesowych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jest to tym bardziej istotne, że wszystkie podmioty biznesowe są dla nas naturalnymi partnerami – to one są potencjalnymi pracodawcami naszych absolwentów i to one będą weryfikowały ich umiejętności i wiedzę.

Do Państwa rąk udostępniamy opracowanie Akredytacje i członkostwa w organizacjach międzynarodowych, stanowiące kompendium wiedzy o tych procesach podjętych przez UEW. Jest to efekt współdziałania Centrum Współpracy MiędzynarodowejCentrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji oraz Impakt Dolny Śląsk. Opracowanie dostępne jest w Intranecie UEW: zakładka International Gate w sekcji Członkostwa i akredytacje międzynarodowe.

Zapraszamy

do wspólnej promocji naszych osiągnięć akredytacyjnych podczas konferencji naukowych, spotkań ze studentami oraz z przedsiębiorcami!

Pragniemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w procesy akredytacyjne realizowane w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy przy tych procesach i wdrażaniu ich efektów, do wykorzystywania atutów posiadanych międzynarodowych akredytacji w codziennej pracy i do wspólnego budowania marki naszej Uczelni.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia