Zimowy Przegląd Strategiczny 2024 – relacja

8 lutego 2024 r. odbył się kolejny Zimowy Przegląd Strategiczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prezentujemy relację z tego wydarzenia. 

zimowy przegląd strategiczny 2024 uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu

Przeglądy Strategiczne UEW to cykliczne spotkania odbywające się w półrocznych odstępach będące elementem realizacji Strategii 2030. Przeglądy służą ocenie postępu wdrażania kluczowych projektów, jak również całościowej analizie zaawansowania prac w zakresie implementacji sześciu priorytetów strategicznych: 

  1. Nowoczesna organizacja,
  2. Współpraca z biznesem,
  3. Zaangażowani pracownicy,
  4. Uznane badania inspirowane praktyką,
  5. Ustawiczne rozwijanie kompetencji przyszłości,
  6. Wyróżniające kształcenie ekspertów i liderów biznesu.

W Przeglądach biorą udział m.in. przedstawiciele władz i kierownictwa Uczelni, rad priorytetów strategicznych, studentów oraz doktorantów. Wnioski przełożą się na doskonalenie i dostosowanie realizowanych projektów do aktualnych wyzwań.

Obecny Przegląd Strategiczny to dla nas bardzo ważny etap – mówił Rektor UEW prof. dr hab. Andrzej Kaleta w wystąpieniu inaugurującym wydarzenie – Myślimy o takich działaniach, które będą służyły realizacji celów w poszczególnych priorytetach. Chcemy zintensyfikować prace nad rozwojem projektów strategicznych, tak żeby efekty były rzeczywiście widoczne. Dodałbym jeszcze jedną intencję: mianowicie chciałbym, abyśmy w bieżącym czasie uruchamiali nowe projekty strategiczne, które z jednej strony powinny być przełomowe i znaczące, a z drugiej powinniśmy być w stanie sprawnie je realizować.

Zimowy Przegląd Strategiczny 2024 został oparty o intensywne prace warsztatowe realizowane przez ponad 50 osób w zespołach stałych i mieszanych. Przegląd został zakończony prezentacją planów działań mających doprowadzić do realizacji wyznaczonych kamieni milowych. Prezentacje końcowe zostały przygotowane przez rady każdego z sześciu priorytetów strategicznych.

Praktyczny aspekt prac w trakcie Przeglądu podkreślił dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju:

– W trakcie tego Przeglądu mieliśmy okazję podsumować status realizowanych projektów, natomiast o wiele ważniejsze jest przedyskutowanie koncepcji nowych projektów, które będziemy chcieli wdrażać już niebawem. Będą one dotyczyć m.in. śladu naukowego, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, intensyfikacji działań wspierających procesy kształcenia, zgłaszania sugestii pracowniczych a także zwiększenia poziomu cyfryzacji naszej Uczelni.

Według zapowiedzi prof. Nity 15 marca br. rozpocznie się implementacja projektów prowadzona przez ich kierowników. Realizacja projektów na każdym kroku będzie monitorowana pod kątem osiągniętych efektów. Kolejny etap polegać będzie na sprawdzeniu statusu projektów podczas posiedzeń rady strategii (25 kwietnia i 13 czerwca). Finalne podsumowanie półrocznych prac zostanie przedstawione na Letnim Przeglądzie Strategicznym 2024

– Bardzo nam zależy, żeby odnieść się w konkretny sposób do efektów dzisiejszego spotkania, a także by przedstawiciele priorytetów otrzymali informację zwrotną nt. tego, co zostało tu wypracowane. Zależy nam także na odpowiedniej dynamice tych prac. Po dwóch latach organizowania Przeglądów zbliżamy się do pomysłów wypracowanych w sposób zdecydowany. Ustalamy tym samym kilka nieprzekraczalnych dat dla ich realizacji, chcąc zarazem zaktywizować przedstawicieli kierownictwa Uczelni występujących w roli sponsorów – podsumował harmonogram prac prof. Nita.

Dziękujemy wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom ostatniego Zimowego Przeglądu Strategicznego za Wasz wkład i zaangażowanie w prace. Do zobaczenia na nadchodzącej wielkimi krokami letniej edycji Przeglądu Strategicznego! 

Galeria zdjęć

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia