Prof. Bogusława Drelich-Skulska nagrodzona Gwiazdą Internacjonalizacji

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska wyróżniona w konkursie Gwiazdy Umiędzynarodowienia! Prorektor UEW ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej otrzymała tytuł Gwiazda Zarządzania.

Przyznawana przez Fundację Edukacyjną Perspektywy nagroda środowiskowa Gwiazda Umiędzynarodowienia to prestiżowe wyróżnienie dla osób, które z poświęceniem angażują się w proces internacjonalizacji polskich szkół wyższych. Laureaci są wyłaniani przez kapitułę konkursu pod kierownictwem prof. dr. hab. Arkadiusza Mężyka, przewodniczącego KRASP i rektora Politechniki Śląskiej. Kapituła przyznaje nagrody w dziewięciu kategoriach.

Gwiazda Umiedzynarodowienia Bogusława Drelich-Skulska

8 lutego 2024 r. w trakcie uroczystej gali w ramach konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2024” nagrodę odebrała prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Prorektor UEW ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej. Pani Profesor została wyróżniona tytułem Gwiazda Zarządzania (Management Star) w uznaniu zasług w tworzeniu i realizacji strategii umiędzynarodowienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Biznes już dawno przekroczył granice narodowe, a Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pragnie, aby studenci, doktoranci oraz pracownicy wiedzieli, jak poruszać się i działać w wielokulturowym środowisku. Jako uczelnia biznesu chcemy kształcić odpowiedzialnych liderów, którzy będą zmieniać globalny świat. Dodatkowo uniwersalnymi normami, na których opieramy naszą działalność międzynarodową, są tolerancja, otwartość i poszanowanie różnorodności. Chcemy, aby nasz Uniwersytet był przestrzenią otwartej debaty naukowej, wolnym od uprzedzeń kulturowych i społecznych miejscem studiowania i pracy przyjaznym każdemu człowiekowi – w ten sposób prof. Drelich-Skulska podsumowała całokształt działań na tym polu.

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska to absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymała w 2013 r. Jest autorką bądź współautorką 10 monografii oraz ponad 140 artykułów naukowych wydanych w kraju i za granicą. Obecnie piastuje stanowisko Prorektora ds. akredytacji i współpracy międzynarodowej UEW.

Zainteresowania naukowe prof. Drelich-Skulskiej obejmują biznes i ekonomię w ujęciu międzynarodowym, ekonomię rozwoju oraz kształtowanie się regionalizmu ekonomicznego w Azji Wschodniej. Ważnym obszarem aktywności są badania obejmujące funkcjonowanie globalnych łańcuchów wartości, politykę klastrową oraz międzynarodowe procesy akredytacyjne, zwłaszcza w sektorze szkolnictwa wyższego. Z jej inicjatywy w 2010 r. powołano na UEW Asia-Pacific Research Center.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia, życząc dalszych sukcesów w pracy naukowej!

Zachęcamy również do zapoznania się z rozmową z prof. Drelich-Skulską towarzyszącą odebraniu nagrody: www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl/laureaci-2024/80-management-star-boguslawa-drelich-skulska

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia