Oceń wpływ UEW w obszarze zrównoważonego rozwoju

W 2023 roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przystąpił jako jedna z czterech uczelni w Polsce do ewaluacji w ramach Positive Impact Rating (PIR). W 2024 roku ten proces jest przeprowadzany kolejny raz.

PIR został stworzony przez ekspertów szkół biznesu wraz z globalnymi organizacjami pozarządowymi: WWF, Oxfam i UN Global Compact. W ramach tego projektu studenci wszystkich form studiów mają możliwość dokonania oceny działalności UEW w zakresie zrównoważonego rozwoju i wpływu społecznego (Social Impact & Sustainability). Badanie PIR zostało zainicjowane przez prof. dr hab. Bogusławę Drelich-Skulską, Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej oraz Biuro Zrównoważonego Rozwoju.

Ocena tego wpływu wystawiana jest wyłącznie przez studentów i będzie stanowić podstawę dokonywania zmian na rzecz transformacji w szkołach biznesu na świecie, w tym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Zapraszamy do głosowania! Szczegółowych informacji udziela koordynatorka ratingu Aleksandra Szlachcic – zachęcamy do bezpośredniego kontaktu mailowego.

Więcej na temat PIR-u znajdziesz tutaj: Join the Change! PIR 2024 (positiveimpactrating.org). Wspólnie możemy tworzyć nową jakość w zarządzaniu oraz promować dobre praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności UEW!

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia